Vyhledejte produkty, recenze nebo články

Všechny informace, články, testy a recenze se provozovatel snaží dělat nezávisle, nicméně se autor článku / recenze / testu nikdy nevyhne možnému osobnímu a subjektivnímu zabarvení podle jeho hodnot a názorů. Informace uvedené na webu Testino.cz mohou být ovlivněny osobním názorem autora nebo spolupracujících autorů / copywriterů. Produkty seřazené v tabulkách jsou vybírany podle veřejně dostupných recenzí, osobních zkušeností autorů, zákazníků a věřejných informací uvedených prodejci nebo výrobci.

V článcích se nacházejí relevantní odkazy affiliate (provizních) partnerů. Žádný z affiliate partnerů nemá přímý vliv na tvořený obsah na tomto webu. Tudíž je většina článků na tomto webu tvořena nezávisle a může být ovlivněna osobními názory a postoji autorů. Výjimkou mohou být placené články, nicméně tyto články se většinou označují jako placená propagace.