Vyhledejte produkty, recenze nebo články

Jak přestat kouřit

Všichni se shodneme na tom, že kouření není dobrá závislost, a to ať už jste kuřáci, či nekuřáci. Pokud však spadnete do kolotoče závislosti na nikotinu, je velmi těžké přestat, obzvlášť, když jsou nikotinové nástrahy na každém rohu a naprosto volně prodejné.

Přípravky pro odvykání kouření: Porovnání 10 nejlepších přípravků pro odvykání kouření podle hodnocení, testů a recenzí zákazníků

V tomto srovnání jsme pro vás vybrali 10 nejlepších přípravků na odvykání kouření. Jak jsme tyto přípravky pro odvykání kouření vybírali? Vybrali jsme je podle hodnocení a dostupných recenzí uživatelů a zákazníků. Tyto produkty pro odvykání kouření jsme následně seřadili do přehledné tabulky. Tyto produkty si můžete následně seřadit podle vašich preferencí. Pokud vás například zajímá nízká cena, můžete si seřadit produkty pro odvykání kouření podle orientační ceny s DPH a vybrat si tak nejlevnější a zároveň nejlepší produkt na odvykání kouření.

NázevVzhledTyp přípravkuZnačkaOrientační cena (s DPH)Dostupnost
Nicorette spray 1 mg-dávka orm.spr. 2 x 13,2 ml 150 mgOdvykání kouření Nicorette spray 1 mg-dávka orm.spr. 2 x 13,2 ml 150 mgSprejNicorette776Zobrazit v obchodech
Nicorette Icemint Gum 4 mg 105Odvykání kouření Nicorette Icemint Gum 4 mg 105ŽvýkačkyNicorette752Zobrazit v obchodech
NiQuitin Freshmint 4mg gum.mnd.100 IOdvykání kouření NiQuitin Freshmint 4mg gum.mnd.100 IŽvýkačkyNiQuitin585Zobrazit v obchodech
Nicorette spray 1 mg-dávka orm.spr. 1 x 13,2 ml 150 mgOdvykání kouření Nicorette spray 1 mg-dávka orm.spr. 1 x 13,2 ml 150 mgSprejNicorette399Zobrazit v obchodech
Nicorette Icemint Gum 2 mg orm.gum mnd. 105 x 2 mgOdvykání kouření Nicorette Icemint Gum 2 mg orm.gum mnd. 105 x 2 mgŽvýkačkyNicorette872Zobrazit v obchodech
NiQuitin Clear 21mg/24h tdr.emp. 7 IOdvykání kouření NiQuitin Clear 21mg/24h tdr.emp. 7 INáplastiNiQuitin379Zobrazit v obchodech
Nicorette Invisipatch 25 mg-16h drm.emp.tdr. 7 x 25 mgOdvykání kouření Nicorette Invisipatch 25 mg-16h drm.emp.tdr. 7 x 25 mgNáplastiNicorette462Zobrazit v obchodech
Nicorette Classic Gum 4 mg orm.gum.mnd. 105 x 4 mgOdvykání kouření Nicorette Classic Gum 4 mg orm.gum.mnd. 105 x 4 mgŽvýkačkyNicorette872Zobrazit v obchodech
Nicorette freshfruit gum 4 mg orm.gum.mnd. 30 x 4 mgOdvykání kouření Nicorette freshfruit gum 4 mg orm.gum.mnd. 30 x 4 mgŽvýkačkyNicorette306Zobrazit v obchodech
Defumoxan 1.5 mg.tbl.nob.100Odvykání kouření Defumoxan 1.5 mg.tbl.nob.100Lék proti kouřeníDefumoxan904Zobrazit v obchodech
Po kliknutí na odkaz “Zobrazit v obchodech” budete přesměrováni na srovnávací portál Heureka. Na něm si můžete porovnat ceny jednotlivých obchodů a přečíst si recenze a hodnocení produktů na odvykání kouření od jejich uživatelů.

Kouření a závislost

Většina kuřáků užívá tabák pravidelně, protože jsou závislí na nikotinu. Závislost je charakterizována nutkavým vyhledáváním a užíváním drog, a to i přes negativní zdravotní důsledky. Většina kuřáků by chtěla přestat kouřit a každý rok se asi polovina pokusí přestat natrvalo. Přesto jen asi 6 procent kuřáků dokáže v daném roce přestat kouřit. 25 Většina kuřáků bude muset udělat několik pokusů, než budou schopni přestat natrvalo. Léky včetně vareniklinu a některých antidepresiv (např. bupropion) a nikotinové substituční terapie mohou v mnoha případech pomoci.

Přechodný nárůst endorfinů v odměňovacích okruzích mozku způsobí mírnou, krátkou euforii při podání nikotinu. Tento nárůst je mnohem kratší než “vysoký” spojený s jinými drogami. Nicméně, stejně jako jiné zneužívané drogy, nikotin zvyšuje hladiny neurotransmiteru dopaminu v těchto okruzích odměny, což posiluje chování při užívání drogy. Opakovaná expozice mění citlivost těchto okruhů na dopamin a vede ke změnám v jiných mozkových okruzích zapojených do učení, stresu a sebekontroly. Pro mnoho uživatelů tabáku vedou dlouhodobé změny mozku vyvolané pokračující expozicí nikotinu k závislosti, která zahrnuje abstinenční příznaky, když nekouří, a potíže s dodržováním předsevzetí přestat.

Farmakokinetické vlastnosti nikotinu, respektive způsob jeho zpracování v těle, přispívají k jeho návykovosti. Když se cigaretový kouř dostane do plic, nikotin se rychle vstřebává do krve a rychle se dodává do mozku, takže hladiny nikotinu vrcholí do 10 sekund po vdechnutí. Akutní účinky nikotinu se však také rychle rozptýlí spolu se souvisejícími pocity odměny; tento rychlý cyklus způsobuje, že kuřák pokračuje v dávkování, aby si udržel příjemné účinky drogy a zabránil abstinenčním příznakům.

K vysazení dochází v důsledku závislosti, kdy si tělo zvykne na to, že má drogu v systému. Příliš dlouhá doba bez nikotinu může u běžného uživatele způsobit podrážděnost, bažení, deprese, úzkost, kognitivní deficity a deficity pozornosti, poruchy spánku a zvýšenou chuť k jídlu. Tyto abstinenční příznaky mohou začít během několika hodin po poslední cigaretě a rychle přivedou lidi zpět k užívání tabáku.

Když člověk přestane kouřit, abstinenční příznaky vyvrcholí během prvních několika dnů od poslední vykouřené cigarety a obvykle odezní během několika týdnů. U některých lidí však mohou příznaky přetrvávat měsíce a zdá se, že závažnost abstinenčních příznaků je ovlivněna geny daného člověka.

Kromě svých příjemných účinků nikotin také dočasně posiluje aspekty kognice, jako je schopnost udržet pozornost a uchovávat informace v paměti. Nicméně dlouhodobé kouření je spojeno s kognitivním poklesem a rizikem Alzheimerovy choroby, což naznačuje, že krátkodobé zlepšení související s nikotinem nepřeváží dlouhodobé důsledky pro kognitivní funkce. Kromě toho lidé v odvykání od nikotinu zažívají neurokognitivní deficity, jako jsou problémy s pozorností nebo pamětí. Tyto neurokognitivní abstinenční příznaky jsou stále více uznávány jako přispěvatel k pokračujícímu kouření. Malá výzkumná studie také naznačila, že abstinence může zhoršit spánek u těžce závislých kuřáků a že to může navíc přispět k relapsu.

Kromě vlivu léku na četné neurotransmitery a jejich receptory může závažnost abstinenčních příznaků ovlivnit mnoho faktorů chování. Pro mnoho lidí, kteří kouří, je pocit, vůně a pohled na cigaretu a rituál získávání, manipulace, zapalování a kouření cigarety spojeny s příjemnými účinky kouření a mohou zhoršit odvykání nebo touhu.  Procesy učení v mozku spojují tyto podněty s nikotinem vyvolaným nárůstem dopaminu v systému odměn — podobně jako u jiných drogových závislostí. Nikotinové substituční terapie, jako jsou žvýkačky, náplasti a inhalátory a další léky schválené pro léčbu závislosti na nikotinu, mohou pomoci zmírnit fyziologické aspekty abstinenčního syndromu. Touhy však často přetrvávají kvůli síle těchto narážek. Behaviorální terapie mohou kuřákům pomoci identifikovat environmentální spouštěče bažení, aby mohli používat strategie, jak se těmto spouštěčům vyhnout a zvládat pocity, které vznikají, když spouštěče nemohou být.

Složení cigarety

Obecně se uvádí, že ročně 87 % úmrtí na rakovinu plic souvisí s tabákem, 82 % úmrtí na chronickou plicní obstrukci (bronchitida, emfyzém) a 21 % úmrtí na koronární příhody.

Prakticky veškerá současná spotřeba se děje vdechováním spalováním tabákových výrobků. Na konci cigarety, která hoří, jsou dosaženy teploty blízké 1000 ºC, což transformuje řadu původních složek rostliny a vytváří složité chemické reakce, které ztěžují úplnou identifikaci všech látek, které existují nebo vznikají v procesu hořet.

Doposud bylo rozpoznáno téměř 5 000 chemických prvků jak v plynné fázi, tak v pevné nebo částicové fázi tabákového kouře. Složení hlavního proudu vdechovaného kuřákem a vedlejšího proudu, který uniká z cigarety do okolí, je zcela odlišné. Mnoho škodlivých látek přítomných v kouři je více koncentrováno v tomto sekundárním proudu (oxid uhelnatý a oxid uhelnatý, čpavek, benzen, benzopyren, anilin, akrolein a mnoho dalších), což zvyšuje toxicitu atmosféry, kterou vytváří.

Většina škodlivých účinků tabákového kouře, kromě toho, že způsobuje rakovinu, je způsobena mimo jiné přítomností oxidu uhelnatého, oxidů dusíku, amoniaku, kyseliny kyanovodíkové a akroleinu.

Některé složky částicové fáze cigaretového kouře
Komponent Průměrná koncentrace na stéblo
Dehet 1-40 mg
Nikotin 1-2,5 mg
fenol 20-150 mg
katechol 130-280 mg
pyren 50-200 mg
Benzo(a)pyren 20-40 mg
2.4 Dimethylfenol 49 mg
m- a p-kresol 20 mg
p-ethylfenol 18 mg
Sigmasterol 53 mg
Fytosteroly (celkem) 130 mg
Zdroj: Chirurg General, 1979.

Oxid uhelnatý (CO)

Oxid uhelnatý (CO) tvoří 3 až 6 % vdechovaného kouře. Je to plyn, který díky své afinitě s hemoglobinem v krvi — který přenáší kyslík do všech buněk našeho těla — vytlačuje nezbytný kyslík při dýchání a tím snižuje okysličení buněk. Tato skutečnost může mít velmi relevantní účinky zejména na nervový systém, cévní systém a srdce. Další zmíněné toxiny jsou částečně zodpovědné za zúžení průdušek, stimulaci bronchiální sekrece, kašel, sníženou schopnost plic filtrovat a čistit vdechovaný vzduch a další změny dýchacího systému.

Většina rakovinotvorných látek v tabákovém kouři se nachází ve fázi částic. Například dehet je směs stovek chemických prvků, z nichž mnohé prokazatelně způsobují zhoubné nádory. Bylo prokázáno, že nejméně 20 chemických složek tabákového kouře způsobuje rakovinu, i když mnohé z nich zbývá prozkoumat.

Nikotin

Nikotin je látka zodpovědná za většinu okamžitých účinků tabáku na organismus a látka, která mu dodává charakter silné drogy, která vytváří závislost. Jeho jednání je velmi složité a proměnlivé podle lidí. Kromě jiných účinků působí na centrální nervový systém a stimuluje dýchací, vazomotorická a zvracení; zvyšuje frekvenci srdečních tepů; zvyšuje krevní tlak a způsobuje vazokonstrikci krevních cév. Tím, že vaše srdce bude pracovat tvrději, zvýšíte jeho potřebu kyslíku, což může mít zásadní dopady na váš kardiovaskulární systém. Nikotin také usnadňuje adhezi krevních destiček v cévách, což podporuje jejich ucpávání.

Jak přestat kouřit

Sprej proti kouření

Nikotinový ústní sprej se nastříká na vnitřní stranu úst, ale nepoužíváte ho jako osvěžovač dechu. Chcete absorbovat nikotin sliznicí úst, ne jej spolknout. Všechno je to o umístění. Zde je návod, jak používat ústní sprej ve dvou jednoduchých krocích:

Krok 1:  Použijte nikotinový ústní sprej, když máte chuť kouřit. Pokuste se předvídat, kdy chutě udeří. Stiskněte černé tlačítko. To umožňuje, aby se tryska zasunula do správné polohy.

Krok 2:  Zavřete nikotinový ústní sprej a otevřete ústa, poté jej zamiřte buď do strany úst, nebo pod jazyk. Nyní zatlačte na trysku. Pro dosažení nejlepších výsledků několik sekund po nastříkání nepolykejte.

Některé typy kyselých nápojů, jako je káva, ovocné šťávy, nealkoholické nápoje nebo pivo, mohou ovlivnit účinnost spreje. Po vypití těchto nápojů počkejte 15 minut, než použijete sprej. Sprej také nebude fungovat tak dobře, pokud si ho vezmete při jídle nebo pití.

Jak pomáhá nikotinový ústní sprej

Nikotinový ústní sprej pomáhá tím, že nahrazuje část nikotinu, který byste normálně získali při kouření; může pomoci zvládnout chutě. Použití nikotinového ústního spreje může také pomoci zvládnout některé další příznaky abstinence od nikotinu, když přestanete, jako jsou potíže se soustředěním, frustrace, neklid a úzkost.

Jakou dávku mám použít?

Každá pumpička nikotinového ústního spreje má 150 stříknutí/dávek. Správná dávka pro vás závisí na tom, kdy si ráno zapálíte první cigaretu, a na počtu cigaret, které každý den vykouříte – poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem o správné dávce pro vás.

Používejte ústní sprej po dobu nejméně osmi týdnů, snižte frekvenci používání podle pokynů.

Nikotinové žvýkačky

Nikotinová žvýkačka se dodává ve dvou silách (2 mg a 4 mg). Správná dávka pro vás závisí na tom, kdy si každý den obvykle dáte první cigaretu a kolik právě kouříte. Pokud si zapálíte první cigaretu do 30 minut po probuzení, měli byste zvážit zahájení s dávkou 4 mg. Postupem času (obvykle mezi 8 a 12 týdny) můžete snížit dávku a jak často ji používat, dokud nepřestanete žvýkačku úplně používat.

Používejte jednu žvýkačku každé 1-2 hodiny po dobu prvních 6 týdnů vašeho pokusu přestat kouřit. Zkuste si dopředu promyslet, kdy byste mohli dostat chuť na cigaretu, a pak použijte žvýkačku, než se chuť projeví. Abyste zajistili, že vaše tělo dostane dostatek nikotinu ke zmírnění abstinenčních příznaků, které můžete pociťovat, je nejlepší používat alespoň 9 kousků žvýkaček denně po dobu prvních 6 týdnů.

Kombinace pomocníků

Pokud používáte žvýkačku spolu s nikotinovou náplastí, možná nebudete muset žvýkačku používat tak často, protože ji použijete, když dostanete nebo očekáváte touhu. Nepoužívejte více než 24 kousků žvýkaček denně. Po 6 týdnech používání můžete snížit použití na 1 kus každé 2-4 hodiny a poté 1 kus každé 4-8 hodin.

Jste jen mírný kuřák?

Pokud užíváte méně než 10 cigaret denně nebo nekouříte každý den, poraďte se o dávkování se svým lékařem nebo jiným poskytovatelem zdravotní péče. Mohou po vás chtít, abyste začali s nižší dávkou a používali žvýkačku méně často.

Důležité informace

Nejezte ani nepijte 15 minut před nebo během použitíPotraviny a nápoje, které jsou kyselé, jako je soda a káva, mohou také zastavit fungování dásní.

Nikotinová žvýkačka není jako běžná žvýkačka. Pro správné použití kousejte pomalu do dásně, dokud neucítíte mravenčení v ústech. Poté „zaparkujte“ dáseň mezi vnitřní stranu tváře a dásně. Podržte jej asi minutu, aby se nikotin vstřebal do vašeho těla. Poté tento proces „žvýkání“ a „zaparkování“ opakujte, dokud brnění nepřestane (obvykle asi 30 minut), občas změňte, kde „zaparkujete“ žvýkačku v ústech.

Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nikotinové žvýkačky mohou mít dostatek nikotinu, aby onemocněly děti a domácí zvířata. Uchovávejte žvýkačku mimo dosah dětí a domácích mazlíčků, a až kousek sežvýkáte, zabalte jej do papíru a ihned vyhoďte do koše.

Nikotinové pastilky

Dávkování

Nejlepších výsledků dosáhnete, když začnete se správnou dávkou. Nikotinová pastilka se dodává ve dvou velikostech (běžná a mini) a každá velikost se dodává ve dvou silách (2 mg a 4 mg). Správná dávka pro vás závisí na tom, kdy si každý den obvykle dáte první cigaretu a kolik právě kouříte. Pokud si zapálíte první cigaretu do 30 minut po probuzení, měli byste zvážit zahájení s dávkou 4 mg. Pokud používáte pastilku spolu s nikotinovou náplastí, možná budete chtít začít s dávkou 2 mg. Postupem času (obvykle po 8 až 12 týdnech) můžete snížit dávku a jak často ji užívat, s cílem nakonec užívání pastilky úplně přestat.

Používejte 1 pastilku každé 1-2 hodiny po dobu prvních šesti týdnů vašeho pokusu přestat kouřit. Zkuste si dopředu promyslet, kdy byste mohli dostat chuť na cigaretu, a pak použijte pastilku, než se chuť objeví. Abyste zajistili, že vaše tělo dostane dostatek nikotinu ke zmírnění abstinenčních příznaků, je nejlepší používat alespoň 9 pastilek denně po dobu prvních šesti týdnů.

Kombinace pomocníků

Pokud používáte pastilku spolu s nikotinovou náplastí, možná nebudete muset používat pastilku tak často, protože ji použijete, když dostanete nebo očekáváte touhu. Nepoužívejte více než 5 pastilek za 6 hodin a nepoužívejte více než 20 pastilek denně. Po 6 týdnech užívání můžete snížit užívání na 1 pastilku každé 2-4 hodiny a poté 1 pastilku každé 4-8 hodin.

Důležité informace

Nepoužívejte více než jednu pastilku najednou a nepoužívejte jednu pastilku hned po druhé. To může způsobit nežádoucí účinky, jako je pálení žáhy nebo nevolnost.

Nejezte ani nepijte 15 minut před použitím pastilky, nebo když je pastilka v ústech. Potraviny a nápoje, které jsou kyselé, jako je soda a káva, mohou také zastavit účinek pastilky.

Nikotinové pastilky nejsou jako běžné pastilky. Pro správné použití vložte pastilku do úst mezi dásně a tvář. Můžete pociťovat pocit tepla nebo mravenčení. Nechte pastilku pomalu rozpustit po dobu 20-30 minut a občas s ní pohybujte z jedné strany úst na druhou. Nežvýkejte, necucejte ani nepolykejte.

Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nikotinové pastilky mohou mít dostatek nikotinu, aby onemocněly děti a domácí zvířataPokud potřebujete pastilku vyjmout, zabalte ji do papíru a ihned vyhoďte do koše.

Nikotinové náplasti

Dávkování

Nikotinová náplast se dodává ve třech silách (7 mg, 14 mg, 21 mg). Správná dávka pro vás závisí na tom, kolik v současné době kouříte. Pokud kouříte více než 10 cigaret denně, zvažte zahájení užívání náplasti 21 mg. Nenoste dvě náplasti najednou, pokud to nenařídí váš poskytovatel zdravotní péče. Postupem času (obvykle po 8 až 12 týdnech) byste měli snižovat dávku s cílem zcela přestat používat náplast.

Účinek

Nikotinová náplast se obvykle nosí po dobu 24 hodin. Náplast lze nosit i při sprchování nebo koupání. Když se probudíte, nalepte na čistou pokožku čerstvou náplast a noste ji celých 24 hodin. Pokud zjistíte, že se vám zdají živé sny nebo že máte narušený spánek, můžete si náplast před spaním sundat a další ráno si nalepit novou.

Důležité informace

Nalepte náplast na čistou, suchou pokožku na horní části těla bez chloupků. Obvyklá místa pro nalepení náplasti jsou horní část hrudníku, horní část paže, rameno, záda nebo vnitřní část paže. Nepřikládejte náplast na místa podrážděné, mastné, zjizvené nebo poškozené pokožky. Vyjměte náplast z fóliového obalu, sejměte ochranné proužky a okamžitě náplast přiložte na kůži. Zatlačte, aby se náplast přilepila na kůži.

Po nalepení náplasti si umyjte ruce mýdlem a vodou, abyste smyli veškerý nikotin, který se vám mohl dostat na prsty při aplikaci náplasti.

Abyste předešli podráždění kůže, nalepte náplast každý den na jinou oblast horní části těla. Vyvarujte se nošení náplasti na stejném místě více než jednou týdně. Pokud se náplast uvolní nebo odpadne, vyměňte ji za novou.

Při výměně náplasti opatrně odstraňte náplast a zlikvidujte ji přeložením napůl tak, aby se lepicí strany dotýkaly. Poté nalepte novou náplast na jinou část horní části těla.

Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nikotinové náplasti – dokonce i použité náplasti – mohou mít dostatek nikotinu, aby onemocněly děti a domácí zvířata.

Bojíte se, že přiberete, když přestanete kouřit?

V prvním týdnu po odvykání kouření je normální trochu přibrat, protože nikotin předtím zvedl metabolismus. Přibývání na váze lze považovat za důkaz, že se tělo zotavuje. Zde je několik jednoduchých tipů, jak se vyhnout přibírání na váze:

Jezte správně a ve stanovené časy, abyste nepropadli chuti na sladké, která se může objevit, když nemáte cigaretu, po které byste sáhli.

Rozptýlit se! Čtěte noviny, jděte do lesa, dělejte cokoli, co vás rozptyluje.

Cvičte, nejlépe každý den, a pijte hodně vody, šest až osm sklenic denně.

Nalákat mlsné jazýčky lesním ovocem a zeleninou nebo třeba kouskem hořké čokolády, často k uspokojení touhy stačí krabička. Mějte také na paměti, že potraviny bohaté na bílkoviny vás udrží déle syté.

Zastavte se a zamyslete se. Máš opravdu hlad? Možná vám jen chybí přinést cigaretu k ústům? Místo toho si vyberte něco nízkokalorického, jako je bobule nebo zelenina na kousky.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 7 Průměrně: 5]

Mohlo by vás také zajímat